Disgenoten 2004
           
 

 

Dutchartdesk.ch presenteert, in samenwerking met het Projektbureau Zuidas, een projekt van de Zwitserse kunstenaar Max Bottini:

 

images 24. may 2004

Doet U mee! Neem deel aan het gesprek:

«Disgenoten»
op 24 Mei 2004 in het World Trade Center in Amsterdam.

 

Inleiding
Met het nieuwe stadscentrum Zuidas zet Amsterdam een Europese maatstaf op het gebied van stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening. Op de Zuidas ontstaat een Europees knooppunt van hogesnelheidstreinverbindingen, een nieuw stedelijk centrum met 250.000 m2 voor kantoren, woningen, restaurants, theaters, musea en andere voorzieningen. Spectaculair daarbij is, dat over een lengte van 1.2 km de ringweg, trein- en metrosporen onder de grond gebracht zullen worden. Door deze „dokkonstruktie“ ontstaat een nieuw gebied waarop gebouwd kan worden. Doordat de infrastruktuur onder de grond gebracht is, ontstaat een Zuidasgebied waar het, zonder geluidsoverlast, prettig wonen, werken en vertoeven is.
De Zuidas staat bovendien voor de ambitie wonen, werken en cultuur onder een noemer te brengen. Stedebouwers en architecten houden vanaf de eerste ontwerpfase rekening met de plaats die kunst inneemt in de openbare ruimte. Zo heeft de kunst geen decoratieve functie achteraf, maar maakt deel uit van het stedebouwkundig plan.


Uitwisseling
De thematiek van de stedelijke ontwikkeling is ook in Zwitserland actueel. Zurich- West is daar een voorbeeld van, of Zurich- Noord, dat net als de Zuidas, in ontwikkeling is. Ook andere Zwitserse steden als Basel hebben interessante stadsuitbreidingsgebieden. Een uitwisseling van ervaringen tussen Zwitsers en Nederlanders die in deze gebieden wonen en werken kan zinvolle inzichten geven. Het project „Disgenoten“ wil deze uitwisseling op persoonlijk niveau brengen door steeds een Nederlander en een Zwitser met elkaar aan tafel te brengen.


Het project
Honderd in dit onderwerp geinteresseerde mensen uit elk land treffen elkaar aan een tafel die plaats biedt aan 200 personen. Projektbureau Zuidas en het World Trade Center zijn de gastheren aan Nederlandse zijde- Dutchartdesk.ch en Max Bottini organiseren het projekt in detail. Projektbureau Zuidas en WTC mobiliseren gastheren uit de omgeving van de Zuidas (bewoners, bedrijven, architecten, stedebouwers, etc) die de honderd Zwitserse gasten op 24 mei aan de dis ontvangen.

Organisatie
Alle deelnemers uit Zwitserland worden op persoonlijke uitnodiging van een bepaalde Nederlander aan de dis genood. De paren worden door Max Bottini door loting aan elkaar gekoppeld.
Iedere Nederlandse gastheer of gastvrouw verplicht zich iets eetbaars mee te nemen voor twee personen (inclusief twee glazen, twee borden, iets te drinken etc) De Zwitserse gast revancheert zich met een klein cadeautje voor zijn (M/V) gastheer (MV).
Servetten met de namen van elke deelnemer wijzen de disgenoten hun plaats. De servetten dienen ook als een notitieblokje voor de disgenoten. Er ligt een stift klaar om aantekeningen te maken op de servetten. Aan het einde van het gesprek worden de servetten tussen gastheren en gasten uitgewisseld. Ze worden ter plekke gefotografeerd voor de documentatie en dan de deelnemers in een kunststoffen zak meegegeven naar huis.

Tijdschema 24 mei 2004 in het World Trade Center Amsterdam

1630 Uhr – 1730 Uhr aperitief
De Zwitserse president Joseph Deiss brengt een toast uit

1730 – 1900 Uhr aanvang «Disgenoten»

Gastheren (mv)en gasten (mv) leren elkaar kennen, spreken over stadsontwikkeling of andere onderwerpen van gezamelijke interesse. Aanmelding voor gastheren uit Nederland voor Disgenoten op maandag 24 mei 2004 in het World Trade Center in Amsterdam
tot uiterlijk maandag 19 april 2004

per E-Mail aan CH Ambassade Den Haag: events@hay.rep.admin.ch

Wij hebben de volgende gegevens van u nodig:
Naam, voornaam, straat, postcode, plaats, telefoonnummer en email.
Vermeldt U ook waarom u in het projekt geinteresseerd bent
(bv als bewoner, stedebouwkundige, burger, kunstenaar, vertegenwoordiger van het bedrijfsleven, etc)
De aanmeldingen verplichten tot deelname! Bij verhindering moet voor vervanging gezorgd worden.

Rond twee weken voor aanvang van het projekt krijgen alle deelnemers een brief waarin definitieve deelname wordt bevestigd. De brief onthult de naam van de persoon die tegenover u zit en verdere details over de organisatie.

Download Disgenoten (pdf-file 84 KB)

Download «weekend programme» as pdf-file

The participants (pdf-file 40 KB)

 

Max Bottini/Dutchartdesk.ch 15 maart 2004

zurück